Reklamacje i zwroty - Sklep Pomido - tylko najlepsze okazje!

Reklamacje i zwroty

Sklep internetowy POMIDO akceptuje zwroty zakupionych towarów. Klient  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w sklepie www.pomido.pl w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).


Zwroty

 1. Kupującemu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przysługuje prawo wymiany bądź zwrotu towaru w terminie 14 dni, liczonych od dnia doręczenia danego towaru. Aby dokonać wymiany bądź zwrotu towaru, Klient musi posiadać oryginalny paragon zakupu lub fakturę.
 3. Zwrot towaru przez Kupującego powinien nastąpić w przeciągu 14 dni od złożenia oświadczenia (drogą mailową bądź telefoniczną) o odstąpieniu od umowy. Kupujący odsyła towar na własny koszt.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy załączyć formularz zwrotu.
 5. Produkty podlegające zwrotowi muszą być kompletne oraz nie mogą nosić śladów użytkowania ani uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego.
 6. W przypadku nie spełnienia przez towar powyższych wymogów lub zgłoszenia przez Klienta żądania zwrotu lub wymiany po upływie terminu określonego w pkt 2, Sprzedawca odmówi przyjęcia takiego towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Jak dokonać zwrotu?

 1. Przygotuj paczkę do wysyłki
  Pobierz formularz zwrotu, a następnie wypełnij go. Zapakuj zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudełka. Zabezpiecz paczkę, by nie została uszkodzona podczas transportu.
 2. Zapakuj zwracany towar
  Pamiętaj, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
 3. Wyślij przesyłkę pod adres
  Gline Sp. z o.o.ul. Soboniowicka 17b
  30-615 Kraków
 4. Oczekuj na wiadomość
  W ciągu 14 dni od otrzymania przez nas paczki otrzymasz od nas wiadomość z decyzją o rozpatrzeniu zwrotu.
  O decyzji zostaniesz poinformowany/a drogą mailową lub telefoniczną.

Reklamacje

 1. Kupujący może żądać od Sprzedawcy naprawy lub wymiany na nowy towaru, który posiada wady fizyczne lub prawne.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodność towaru oraz oczekiwania Kupującego dotyczące sposobu załatwienia reklamacji. Towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni. W tym czasie Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wad towaru, Sprzedający niezwłocznie naprawi lub wymieni towar na nowy. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub naraziłaby Kupującego na znaczne niedogodności, to Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zakupu towaru.


Dokumenty do pobrania:

X